Tlačová správa

ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ

D Z.E.
RENAULT TRUCKS PONÚKNE OD ROKU 2023 ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ V KAŽDOM SEGMENTE

RENAULT TRUCKS PONÚKNE OD ROKU 2023 ELEKTRICKÉ VOZIDLÁ V KAŽDOM SEGMENTE

Renault Trucks pokračuje v investíciách do elektromobility. Od roku 2023 bude značka ponúkať v každom segmente (distribučnom, stavebnom a diaľkovom) plne elektrické vozidlá. Renault Trucks zriadil novú organizáciu zameranú na elektromobilitu, ktorá má za cieľ podporovať tento vývoj a ponúkať na trhu kompletný a konkurencieschopný rad vozidiel. Francúzsky výrobca tak potvrdzuje svoj záväzok dopravy bez fosílnych palív.

S cieľom prispieť k plneniu Parížskej dohody o obmedzení globálneho otepľovania na menej ako 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, sa značka Renault Trucks zaoberá transformáciou trhu nákladných vozidiel postupnou elektrifikáciou svojich modelových radov tak, aby do 30 rokov boli jej vozidlá uhlíkovo neutrálne. Pretože nákladné vozidlá majú životnosť najmenej desať rokov, musia všetky z nich vyrobené do roku 2040 jazdiť bez fosílnych palív. Na dosiahnutie tejto významnej transformácie smerom k bezuhlíkovej doprave bude mať zásadný význam elektrická energia a vodíkové palivové články.

Ťahač Z.E. a stavebný model od roku 2023

V marci 2020 začal Renault Trucks sériovú výrobu svojej druhej generácie elektrických vozidiel v závode Blainville-sur-Orne a teraz sa môže pochváliť najširšou ponukou elektrických vozidiel na trhu. Modely Renault Trucks D Z.E., D Wide Z.E. a Master Z.E. predstavujú kompletný rad od 3,1 do 26 ton a spĺňajú požiadavky pri rozvoze, distribúcii tovaru alebo zvoze odpadu v rámci miest.

Cieľom Renault Trucks je však rozšíriť elektrický rad svojich vozidiel na všetky použitia. Výrobca preto pripravuje od roku 2023 uvedenie a predaj elektrického ťahača Z.E., aby reagoval na potreby regionálnej a medziregionálnej dopravy. K rovnakému dátumu bude na trh uvedený tiež 100 % elektrický model stavebného radu prispôsobený požiadavkám výstavby v mestách.

Počas druhej polovice tohto desaťročia Renault Trucks plánuje ponúkať rad elektrických nákladných vozidiel poháňaných vodíkovými palivovými článkami, ktoré budú určené na diaľkovú prepravu a náročné aktivity.

Zriadenie organizácie zameranej na výskum, vývoj a podporu cieľov na poli elektromobility

„Elektromobilita je pilierom našej stratégie a usilujeme sa o vedúce postavenie v tejto oblasti,“ oznámil Bruno Blin, prezident Renault Trucks. „Naším cieľom je, aby v roku 2030 predstavoval objem predaných elektrických vozidiel 35 %. Do roku 2040 budú všetky naše rady vozidiel stopercentne bez fosílnych palív.“

Na dosiahnutie cieľov, ktoré si Renault Trucks stanovil, sa spolieha na špecializované organizácie, či už v oblasti výskumu a vývoja, alebo predajných a popredajných služieb.

Na strane výskumu a vývoja chce Renault Trucks čeliť hlavným technologickým výzvam prostredníctvom strategických partnerstiev, ale tiež synergie v rámci skupiny Volvo, ktorej je súčasťou, pri zvyšovaní objemov a znižovaní nákladov.

Aby mohli dopravcovia získať najlepšie riešenie v oblasti elektromobility, bude Renault Trucks ťažiť z aktivít novej organizácie pre vývoj v rámci Volvo Group, zameranej na vozidlá stredného radu, čo je kľúčový segment pre postupné zavádzanie elektromobility pri nákladných vozidlách. Renault Trucks bude ťažiť z partnerstva s Volvo Energy, novým subjektom Volvo Group, ktorý sa venuje dodávkam, druhému životnému cyklu a recyklácii batérií a tiež riešeniu nabíjania. Pri vývoji batérií určených špeciálne na použitie pri ťažkých nákladných vozidlách bude značka využívať strategickú alianciu vytvorenú spoločnosťami Volvo Group a Samsung SDI.

Pri podpore tejto udržateľnej transformácie bude mať Renault Trucks možnosť využívať nové výskumné a vývojové centrum v Lyone s názvom X-Tech Arena, ktorého výstavba sa dokončí začiatkom roku 2023 a predstavuje investíciu vo výške 33 miliónov eur. 

Podpora zákazníkov pri transformácii prostredníctvom ponuky elektrických vozidiel s vysokou pridanou hodnotou

Renault Trucks zriadil novú organizáciu zodpovednú za projekt elektromobility s cieľom uvedenia elektrických vozidiel na trh, ich predaj, zvýšenie prevádzkovej efektivity a spokojnosti zákazníkov. Tento tím s vysokou úrovňou odborných znalostí pracuje na rozvoji partnerstva, ktoré zahŕňa všetky zúčastnené strany (dopravcov, distribútorov, verejnú správu, dodávateľov energií atď.), aby dopravcom ponúkol konkurencieschopnú a cenovo dostupnú ponuku elektrických vozidiel.

Renault Trucks zahŕňa ponuku servisných služieb do ponuky vozidiel, aby uľahčil život svojim zákazníkom, ktorí hľadajú najlepšie riešenia zodpovedajúce ich činnosti. Okrem samotného  vozidla tak značka Renault Trucks ponúka komplexné dopravné riešenie vrátane batérií, riešení pre inštaláciu nabíjacích zariadení u zákazníka, optimalizáciu energie, opravy a údržbu, financovanie a poistenie. Renault Trucks je výrobcom, ktorý svojou ponukou služieb prispieva k pokoju zákazníkov pri prevádzke ich vozidiel. V tomto období veľkých zmien a neistoty je to nepochybne to, čo dopravcovia najviac potrebujú.