Tlačová správa

Nová generácia motorov Renault Trucks

Diaľková preprava

3min
Nova generacia motorov Renault trucks
Nová generácia motorov Renault Trucks

NOVÁ GENERÁCIA MOTOROV RENAULT TRUCKS PRINÁŠA AŽ 10% ÚSPORU PALIVA

Značka Renault Trucks úspešne čelí výzve na zníženie spotreby  paliva a produkcie emisií CO2. Výrobca do ponuky svojich vozidiel radov T, T High, C a K pridáva motory DE11 a DE13, ktoré v spojení s pokročilými technológiami ako je Turbo Compound a ponukou špecializovaných služieb, môžu znížiť spotrebu až o 10%.

Značka Renault Trucks úspešne čelí výzve na zníženie spotreby paliva a produkcie emisií CO2. Výrobca do ponuky svojich vozidiel radov T, T High, C a K pridáva motory DE11 a DE13, ktoré v spojení s pokročilými technológiami ako je Turbo Compound a ponukou špecializovaných služieb, môžu znížiť spotrebu až o 10%.

Renault Trucks v roku 2021 zásadne inovoval svoje vozidlá radov T, T High, C a K v oblasti dizajnu, jazdného komfortu a pohodlia na palube. Značka pokračuje v tomto trende ponukou nových 11 a 13-litrových motorov Euro VI Step E, DE11 a DE13, ktoré v kombinácii s novými technológiami a špecializovanými službami deklarujú úsporu paliva až 10% v porovnaní s predchádzajúcou generáciou motorov Renault Trucks. 

OPTIMÁLNA ÚČINNOSŤ NOVÝCH MOTOROV DE11 A DE13

Nová generácia motorov Renault Trucks Euro VI Step E, DE11 a DE13, ponúka nové technológie, ktoré výrazne znižujú spotrebu paliva a emisií CO2.

Pre čo najúčinnejšie spaľovanie sú motory DE11 a DE13 vybavené patentovanými piestami s novým tvarovaným vnútrom, ktoré zlepšuje spaľovanie a zvyšujú účinnosť tým, že vedú teplo a energiu do spaľovacieho priestoru. Vďaka tomuto riešeniu je lepšie využitý dostupný kyslík dodávaný do palivovej zmesi. Nové motory majú tiež nové vstrekovače s vylepšenou presnosťou, ktoré sú tiež prispôsobené inovovanému systému spaľovania.

V záujme zvýšenia účinnosti sa Renault Trucks zameralo na zníženie strát spôsobených trením. Boli prepracované ojnice, piesty a kľukový hriadeľ vrátane optimalizácie systému odvetrávania zmesi plynov a olejovej hmly. Motory sú vybavené aj novým vysokovýkonným turbodúchadlom s guľôčkovými ložiskami a vylepšenou dobou odozvy a olejovým čerpadlom s variabilným prietokom v kombinácii s olejom s nízkou viskozitou.

V neposlednom rade sa Renault Trucks rozhodol pre optimalizovaný systém dodatočnej úpravy výfukových plynov a novú riadiacu jednotku motora.

TECHNOLÓGIA TURBO COMPOUND TECHNOLOGY PRE EŠTE VÄČŠÍ VÝKON A NIŽŠIU SPOTREBU PALIVA

Pre dosiahnutie optimálneho výkonu je možné vozidlá Renault Trucks radu T, T High a C teraz objednať s motormi DE13 TC, s technológiou Turbo Compound, ktorá prináša významné úspory v spotrebe paliva bez kompromisov v rýchlosti, či ovládateľnosti vozidla.

Prídavná turbína, umiestnená za turbodúchadlom, premieňa zvyškovú energiu obsiahnutú vo výfukových plynoch na mechanickú energiu a prenáša ju na kľukový hriadeľ vo forme dodatočného krútiaceho momentu motora.

Turbo Compound preto umožňuje dosiahnuť vyšší krútiaci moment pri nižších otáčkach motora. Na diaľnici, pri jazde s tempomatom a pri jazde do kopca sa dá udržiavať konštantná rýchlosť bez nutnosti podraďovania.

NOVÁ PREVODOVKA PRE RÝCHLEJŠIE RADENIE

Vozidlá sú vybavené prevodovkou Optidriver novej generácie, ktorá obsahuje nový riadiaci softvér s výpočtovými mechanizmami radenia a nový ovládač spojky pre plynulejšie a rýchlejšie radenie prevodových stupňov.

POKROČILÝ SOFTVÉR A SLUŽBY PRE ÚPLNÚ KONTROLU SPOTREBY PALIVA

Pre väčšiu úsporu paliva sa Renault Trucks rozhodol aj pre riešenie Smart Torque Control, ktoré maximalizuje čas strávený v zóne s najlepšou účinnosťou motora, bez toho, aby to znevýhodňovalo manévrovateľnosť.

Renault Trucks tiež pokračuje vo vylepšovaní prediktívneho tempomatu Optivision, ktorý využíva topografiu vozovky na optimalizáciu radenia prevodových stupňov a zvýšenie úspory paliva.

Výrobca tiež ponúka riešenia na podporu prepravcov v ich úsilí monitorovať a znižovať spotrebu paliva a emisie CO2 ich vozového parku. Softvér na správu vozového parku Optifleet (modul Check) sleduje spotrebu paliva každého vozidla a analyzuje štýly jazdy s cieľom určiť oblasti, v ktorých je možné spotrebu vylepšiť. Renault Trucks navyše vyvinul kompletný školiaci program o princípoch racionálnej jazdy, aby pomohol svojim zákazníkom udržiavať spotrebu paliva pod kontrolou.