Tlačová správa

RENAULT TRUCKS PREDSTAVUJE SVOJE AMBÍCIE V OBLASTI ELEKTROMOBILITY

2min
Renault Trucks D E-Tech
AMBÍCIE RENAULT TRUCKS V OBLASTI ELEKTROMOBILITY

Renault Trucks predstavil svoje ambície v oblasti elektromobility s ponukou zameranou na komplexnú podporu svojich zákazníkov, ktorá nesie názov E-Tech.

Renault Trucks už niekoľko rokov ponúka rad elektrických nákladných vozidiel, ktorý sa neustále rozširuje, čo odrážajú stúpajúce objemy predaja: v roku 2021 bolo dodaných 249 elektrických nákladných vozidiel a objednaných ďalších 613.

Renault Trucks v týchto dňoch zintenzívňuje práce na svojej stratégii a zvyšuje svoje ambície. Výrobca plánuje, že do roku 2030 budú elektrické vozidlá predstavovať 50% jej predaja a do roku 2040 bude 100% predaných vozidiel uhlíkovo neutrálnych.

Na podporu týchto ambícií vstupuje značka Renault Trucks do novej éry a prináša ponuku, ktorá má poskytnúť dopravcom komplexnú podporu pri ich prechode na uhlíkovú neutralitu. Táto nová ponuka pod názvom E-tech je zameraná na komplexnú podporu zákazníkov a má nahradiť súčasnú ponuku elektrických vozidiel Z.E..  

RENAULT TRUCKS - PARTNER PRE DEKARBONIZÁCIU

Ponuka Renault Trucks E-Tech zahŕňa kompletný rad vysoko výkonných elektrických vozidiel a všestrannú podporu pre zákazníkov pri ich energetickom prechode, od počiatočného nákupu až po monitorovanie prevádzky ich elektrických nákladných vozidiel.

Táto všestranná podpora je rozdelená do 4 fáz:

1. Počiatočná fáza, počas ktorej Renault Trucks pomáha zákazníkom zostaviť plán dekarbonizácie, analyzovať a definovať ich potreby. Výrobca poskytuje svoje odborné znalosti v riešeniach dostupných na trhu s ohľadom na možné obmedzenia zákazníkov.

2. Druhá fáza je založená na rozbore aktivít zákazníka, vrátane analýzy vozového parku a trás a dostupnej elektrickej infraštruktúry na danom mieste. Využitím simulačných nástrojov, ako sú simulátor znižovania emisií uhlíka a simulátor dojazdu zákazníkom, pomáha v rozhodovaní a monitorovaní ich činnosti. Po tomto rozbore Renault Trucks poskytne zákazníkovi podrobné odporúčanie, ktoré zahŕňa plán uvedenia do prevádzky a plán zníženia emisií na najbližšie roky.

3. V ďalšej faze Renault Trucks naprojektuje proces dekarbonizácie ako nový ekosystém elektromobility. Riešenie zahŕňa ponuku financovania, berúc do úvahy miestne a štátne dotácie, vyskladanie konfigurácie kompletného nákladného vozidla vrátane nadstavby a príslušenstva, nabíjacieho zariadenia, zmluvy o údržbe atď. V tejto fáze zapožičia značka zákazníkovi vozidlo, aby bolo možné jeho prevádzku otestovať v reálnych pracovných podmienkach.

4. V záverečnej fáze poskytne Renault Trucks zákazníkovi podporu pri zabezpečení inštalácie nabíjacích zariadení v danej lokalite, školenia vodičov a správy vozového parku a pod. V neposlednom rade je Renault Trucks a sieť jeho autorizovaných servisov pripravená monitorovať vozový park zákazníka prostredníctvom služieb konektivity. Tie zahŕňajú monitorovanie stavu nabíjacích zariadení, sledovanie jázd a spotreby a vytváranie návrhov na optimalizáciu, odporúčanie trás a optimalizáciu plánov údržby.