Rad E-Tech

Naša špecializovaná podpora pre pohodlný prechod na elektromobilitu

Maser ZE plug

Ponuka Renault Trucks E-Tech zahŕňa kompletný rad vysoko výkonných elektrických vozidiel a všestrannú podporu zákazníkov pri ich energetickom prechode, od  nákupu až po monitorovanie prevádzky ich elektrických nákladných vozidiel.

Táto kompelxná podpora je rozdelená do štyroch fáz:

1. Úvodná fáza: Spoločné definovanie vašich potrieb

"Aké sú rôzne možnosti zníženia emisií CO2?"

"Sú pre mňa elektrické nákladné vozidlá tou správnou voľbou?"

Úvodná fáza, počas ktorej spoločnosť Renault Trucks pomáha zákazníkom vypracovať ich plány dekarbonizácie a analyzovať a definovať ich potreby. Výrobca poskytuje svoje odborné znalosti o riešeniach dostupných na trhu a chápanie obchodných obmedzení svojich zákazníkov.

2. Diagnostika: Odporučíme vám najlepšie riešenie pre vaše potreby

"Ako môžem dosiahnuť svoje ciele v oblasti znižovania emisií CO2?"

"Ako môžem zabezpečiť, aby sa môj vozový park v priebehu rokov prispôsobil nadchádzajúcim predpisom?"

"Je dojazd pre moje trasy dostatočný?"

Druhá fáza je založená na rozbore aktivít zákazníka, vrátane analýzy vozového parku a trás a analýzy dostupnej elektrickej infraštruktúry na danom mieste. Využitím simulačných nástrojov ako je simulátor znižovania emisií uhlíka a simulátor dojazdu, pomáha pri rozhodovaní a monitorovaní činnosti. Po tejto diagnostike spoločnosť Renault Trucks poskytne zákazníkovi podrobné odporúčanie, ktoré obsahuje harmonogram uvedenia vozidiel do prevádzky a plán zníženia emisií CO2 na najbližšie roky.

3. Návrh riešenia: Sme architektom vášho projektu

"Môžem si vozidlo na určitý čas vyskúšať v reálnych podmienkach?"

"Pomôžete nám navrhnúť komplexné riešenie so všetkými potrebnými partnermi (nabíjanie atď.)?"

V tejto fáze Renault Trucks naprojektuje proces dekarbonizácie ako nový ekosystém elektromobility. Riešenie zahŕňa ponuku financovania so zohľadnením miestnych alebo vládnych dotácií, konfiguráciu kompletného nákladného vozidla vrátane nadstavby a príslušentva, nabíjacieho zariadenia na mieste, zmluvy o údržbe atď. Počas tejto fázy značka zapožičia zákazníkovi elektrické nákladné vozidlo, aby ho bolo možné otestovať v reálnych pracovných podmienkach a prevádzke.

4. Prevádzka a podpora

"Môžete byť projektovým manažérom, ktorý bude riadiť plán až do jeho dokončenia, a to so všetkými zainteresovanými stranami?"

"Môžete asistovať mojim vodičom, ktorí sú trochu nepokojní, pri obsluhe nákladných vozidiel ? "

"Môžete ma podporiť počas prevádzky monitorovaním a školením pre zvýšenie efektívnosti ?"

V záverečnej fáze poskytne spoločnosť Renault Trucks zákazníkovi podporu pri zaistení inštalácie nabíjacích zariadení v danej lokalite, školenie vodičov a správcov vozového parku atď. V neposlednom rade je Renault Trucks a sieť jeho autorizovaných servisov pripravená  monitorovať ich vozový parka vďaka prepojeným službám. To zahŕňa monitorovanie nabíjacích zariadení výrobcom, sledovanie jazdy a spotreby a návrhy na optimalizáciu, odporúčanie trás a optimalizáciu plánu údržby.

 

4 phases of Renault Trucks Electromobility support

Viac o našej ponuke E-Tech

Renault Trucks E-Tech D Elektrický

Renault Trucks E-Tech D Wide Elektrický

Špecializované služby Renault Trucks E-Tech

Kontaktujte našich odborníkov, ktorí vám pomôžu prejsť na elektrický pohon

Súhlasím s tým, že po odoslaní tohto formulára môže spoločnosť Renault Trucks uchovávať a uchovávať moje osobné údaje tak dlho, ako to bude potrebné na vyhodnotenie poskytnutých informácií a na opätovné kontaktovanie v tejto konkrétnej záležitosti. Moje údaje môžu byť tiež poskytnuté partnerom a distribútorom spoločnosti Renault Trucks, ktorí budú môcť spracovať moju objednávku