Produkt

Akú alternatívnu energiu si vybrať pre svoje nákladné vozidlá?

6min
Renault Trucks T

Nákladné vozidlá Renault môžu podporiť váš prechod na udržateľné dopravné riešenia, ktoré produkujú menej emisií CO2. Bez ohľadu na to, či ste nezávislý dopravca alebo správca národného vozového parku, Renault Trucks má pre vás riešenie dekarbonizácie na kľúč, ktoré je ideálne pre vašu firmu. Naši odborníci vám pomôžu a analyzujú vašu prevádzku a obchodné požiadavky. Vďaka tomu vám môžeme ponúknuť efektívne a ziskové dopravné riešenia počas celej životnosti vašich nákladných vozidiel.

Zníženie emisií CO2 pre udržateľnú prepravu tovaru

v dynamickom hospodárstve, s rozširujúcim sa elektronickým obchodom a rastúcimi očakávaniami koncových zákazníkov, sa nároky kladené na sektor prepravy tovaru neustále zvyšujú. S cieľom podporiť tento rast udržateľným spôsobom vlády na celom svete zavádzajú čoraz prísnejšie environmentálne normy.

Preto Európska únia, ktorá sa zaviazala regulovať emisie znečisťujúcich látok z vozidiel od roku 1990 zavedením noriem Euro 1 až Euro 6 (NOx, emisie pevných častíc atď.), v roku 2019 zaviedla nové nariadenie, ktorého cieľom je poskytnúť rámec a znížiť emisie CO2 ťažkých úžitkových vozidiel.Cieľom je zníženie o-30 % do roku 2030(v porovnaní s referenčnými úrovňami z roku 2019), pričom priebežným cieľom je zníženie o -15 % do roku 2025. Na implementáciu tohto právneho predpisu EÚ použila svoj simulačný softvér VECTO, ktorý vypočítava teoretickú výkonnosť každého vozidla z hľadiska emisií CO2 v závislosti od jeho prevádzkových cyklov a rôznych podmienok zaťaženia. Výsledky sa uvádzajú v gramoch emisií CO2 na tonu a kilometer (g/t/km).

 

% Toto je cieľ zníženia emisií CO2 z priemyselných vozidiel do roku 2030.

Riešenia Renault Trucks na podporu dekarbonizácie vášho vozového parku

Biopalivá pre dieselové motory

Podiel dieselových vozidiel na trhu s fosílnymi palivami sa zníži v dôsledku nových predpisov a technického pokroku v oblasti alternatívnych palív. Do rokov 2030 - 2035 však zostane jeho väčšinový podiel zachovaný.Renault Trucks znížil spotrebu paliva našich typových radov T, C a K v roku 2021 o 3 % a už teraz oznámil odvážne plány na rok 2022: ďalšie zníženie spotreby paliva a súvisiacich emisií CO2 až o ďalších 10 %.Ak sú pre vašu činnosť nevyhnutné pohony ICE, máte tiež možnosť dekarbonizovať svoje podnikanie prostredníctvom používania biopalív: obnoviteľnej energie, ktorá produkuje menej emisií CO2 ako konvenčná nafta. Biopalivá sú k dispozícii ako prvá generácia (napríklad B100) alebo druhá generácia. Ide o syntetické parafínové palivá, ako sú hydrolyticky upravené rastlinné oleje (HVO), ktoré môžu znížiť emisie CO2 až o 88 %. Táto možnosť biopaliva je k dispozícii v našich nákladných vozidlách Renault Trucks radov T, T High, C, K a D.

 

Používanie zemného plynu

V závislosti od vašej prevádzky môže byť ďalším riešením použitie vozidiel na zemný plyn (CNG). Ide o vyspelú technológiu, ktorú spoločnosť Renault Trucks ponúka už takmer 20 rokov. V súčasnosti sú k dispozícii dve verzieD WIDE CNG 320 k: 18 alebo 19-tonová konfigurácia 4x2 alebo 6x2*4. Vozidlá na CNG majú dojazd až 800 km a plnenie nádrží trvá len niekoľko minút vďaka konektorom kompatibilným s NGV1 a NGV2. Použitím plynu vytvoreného z domového odpadu alebo bioplynu možno znížiť emisie CO2 až o -70 %.

Renault Trucks D CNG

Ďalšie informácie o jazde na CNG

Jazda s nákladnými vozidlami na CNG

Prečítajte si článok

Transporty Houtch

Prečítajte si posudok

Oveľa viac ako 100 % elektrické nákladné vozidlá: globálna ponuka

 

Renault Trucks bol prvým výrobcom, ktorý uviedol elektrické nákladné vozidlá na trh ako štandard. S viac akodesiatimi rokmi overených skúseností za sebou naša sieť udržiava elektrické vozidlá s malou tonážou. Napríklad Renault Trucks Maxity v elektrickej verzii sa začal predávať v roku 2010.

Spoločnosť Renault Trucks venovala významnú časť svojho výskumu aj vývoju elektrických vozidiel strednej a veľkej tonáže, vykonávala testovanie v reálnych podmienkach a vytvorila 360° podporu pre zákazníkov. Naši odborníci s vami spolupracujú počas celého procesu dekarbonizácie. Rozumieme úskaliam spojeným s prispôsobením podniku novým palivovým technológiám a dokážeme vyhodnotiť najlepšiu štruktúru vozového parku podľa vašej prevádzky. Naše tímy vás sprevádzajú od prieskumu vášho vozového parku a požiadaviek vašich prepravných trás a obmedzení až po koniec životnosti vašich nákladných vozidiel. Dosiahneme to prostredníctvom analýz, služieb, odporúčaní z hľadiska dobíjacej infraštruktúry, finančných nástrojov a riešení prepravy. Úroveň podpory, ktorú poskytujeme, sa nemení bez ohľadu na počet vozidiel, ktoré prevádzkujete. Sme tu, aby sme vás podporili pri tomto prechode, od riadenia projektu až po prevádzku a monitorovanie výkonnosti vášho vozového parku. Podporíme vás aj pri každodennom používaní vašich nákladných vozidiel (inštalácia dobíjacej infraštruktúry, optimalizácia spotreby paliva atď.)

Od roku 2019 ponúkame 100 % elektrický pohon v našich radoch Renault Trucks Master, D a D WIDE, ktoré pokrývajú vaše požiadavky od 3,1 do 26 ton. Ide o najširší sortiment na trhu z hľadiska ponuky vozidiel, ktorý pokrýva väčšinu aplikácií.

Naše riešenie elektromotora sa vyrába v našom výrobnom závode v Blainville vo Francúzsku. Je spoľahlivé, nákladovo efektívne a vhodné pre vaše činnosti v oblasti distribúcie v mestách, zberu odpadu v domácnostiach alebo rozvozu na stavenisko. Čoskoro bude k dispozícii aj pre stavebníctvo, nákladnú dopravu a dokonca aj pre diaľkové aplikácie.

Renault Trucks sa zaviazal k udržateľnejšej preprave tovaru v prospech vášho podnikania a životného prostredia. Objavte našu aktuálnu ponukuriešení pre 100 % elektrickú dopravu.

Renault Trucks D E-Tech

Zistite, ako prejsť na elektrické nákladné vozidlá

7 kľúčových bodov, ktoré treba zvážiť

Stiahnite si kontrolný zoznam

Ako financovať elektrické nákladné vozidlo?

Prečítajte si článok

Renault Trucks prináša spôsoby, ako zvýšiť vašu ziskovosť

Renault Trucks navrhuje vozidlá pre udržateľnú nákladnú dopravu, ktorá vám zaručí ziskovosť. Vďaka našim znalostiam a odhodlaniu znižovať používanie fosílnych palív vyvíja Renault Trucks vozidlá poháňané alternatívnymi palivami. Využívame podporu našej materskej skupiny - Volvo Group a sme schopní ponúknuť vám vozidlá, ktoré sú spoľahlivé, efektívne a ziskové. Ako dôkaz svojho neochvejného odhodlania k energetickej transformácii skupina vytvorila vlastnú divíziu: Volvo Energy. Volvo Energy je zodpovedná za poskytovanie nových, použitých aleborepasovaných batérií a riešení nabíjania pre elektrické vozidlá. Okrem toho spoločnosť Volvo Energy vytvorila partnerstvá s hlavnými hráčmi v odvetví s cieľom vyvinúť palivové články a batérie, ktoré nám umožnia ponúkať stále efektívnejšie elektrické vozidlá bez vplyvu na ziskovosť.

renault trucks services

Znížte svoj vplyv na životné prostredie a zároveň znížte svoje TCO

Spoločnosť Renault Trucks je tu, aby vás podporila komplexnou 360° ponukou zameranou na elektrické vozidlá a poskytla vám riešenia dekarbonizácie vášho podniku na kľúč.

Prechod vozového parku na dekarbonizované vozidlá by nemal byť improvizovaný. Pre bezproblémový prechodjenevyhnutnáodborná podpora. Ako každá nová technológia, aj prechod na alternatívne palivo si niekedy vyžaduje zmenu prístupu k vašim prepravným trasám a k vášmu podnikaniu v širšom zmysle. Z dlhodobého hľadiska sa však vaše TCO (celkové náklady na vlastníctvo) budú blížiť k nákladom na dieselové vozidlá, ale s mnohými ďalšími výhodami:

  • Zníženie uhlíkovej stopy
  • prístup do nízkoemisných zón (LEZ), ktoré sú v centrách miest čoraz rozšírenejšie
  • Lepšie ekologické referencie vašej spoločnosti pre vašich zákazníkov a partnerov
  • Zníženie fluktuácie vodičov v dôsledku komfortu jazdy elektrických vozidiel

Ak sa chcete dozvedieť viac o alternatívnych palivách alebo o našej ponuke elektrických úžitkových vozidiel, neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktujte našich odborníkov na dekarbonizáciu

Súhlasím s tým, že pri odoslaní tohto formulára bude spoločnosť Renault Trucks uchovávať a uchovávať moje osobné údaje tak dlho, ako to bude potrebné na vyhodnotenie poskytnutých informácií a na to, aby ma mohla spätne kontaktovať v súvislosti s touto konkrétnou témou. Moje údaje môžu byť tiež odovzdané partnerom a distribútorom spoločnosti Renault Trucks, ktorí budú môcť vybaviť moju požiadavku.
Set canonical URL
Off