Dopravné riešenie

Alternatívna energia: naša vízia

2min
Renault Trucks T on the road

NAŠA VÍZIA

Alternative nergies by Renault Trucks

Náš manifest

Povinnosť nákladných vozidiel plniť emisné normy je v porovnaní s osobnými automobilmi o niekoľko rokov napred. Emisie pevných častíc, NOx a všetkých ďalších škodlivín sa podarilo znížiť takmer na nulu, najmä v rámci súčasnej normy Euro 6 step D. Nahradenie vozidiel starej generácie novšími vozidlami je hybnou silou, ktoré prispieva k menšiemu znečisteniu ovzdušia.

Boj proti globálnemu otepľovaniu a znižovaniu emisií skleníkových plynov sa stali hlavnou témou. Znižovanie emisií CO2 je novou prioritou nášho priemyslu.

Neexistuje dokonalá alternatíva, ktorá by účinne nahradila naftu vo všetkých aplikáciách a na všetkých trhoch. Snažíme sa navrhovať vhodné dopravné riešenie pre konkrétne miesto a so správnou energiou.

Nafta ako palivo ostáva dobrou odpoveďou na potreby dopravného priemyslu, najmä pre regionálnu a medzinárodnú prepravu, pre ktorú zostane dominantným palivom po mnoho rokov.

Najlepším riešením, ako znížiť ekologickú stopu diaľkovej dopravy, je naďalej sa zameriavať na znižovanie spotreby paliva. Ďalšie znižovanie emisií CO2 podporí aj biopalivá novej generácie, najmä syntetické palivá (HVO, XTL ...).

Na kratšie vzdialenosti alebo jazdu v mestských oblastiach predstavuje stlačený zemný plyn - CNG - ideálnu odpoveď na výzvy dopravného priemyslu. Prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia v mestách a je osvedčeným riešením. Zemný plyn však zostáva prechodnou energiou, pretože spoločnosť očakáva prielom v oblasti emisií v porovnaní s naftou.

Konečné dopravné riešenie pre mestské oblasti musia dosiahnuť nulové emisie. Elektromobilita je rozhodne týmto riešením pre mestskú prevádzku a od roku 2025 má byť povinná. Vďaka viac ako 10 rokom rozsiahleho vývoja a spolupráce so zákazníkmi v tejto oblasti, je Renault Trucks pripravený učiniť z elektrických nákladných vozidiel nový štandard pre mestá.

Set canonical URL
Off